Svenska miljöorganisationer

Här kommer jag att lista några av de svenska miljöorganisationerna, utan att värdera dem. Har du egna förslag? Räds inte att kontakta mig genom att kommentera ett inlägg.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens viktigaste arbetsområden är klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. Naturskyddsföreningen står även bakom miljömärkningen Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se/

Fältbiologerna

Fältbiologerna är en ungdomsorganisation som engaterar sig i och driver miljö- och naturfrågor.

www.faltbiologerna.se/

Greenpeace Norden

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som enbart i Sverige har ungefär 100.000 stödmedlemmar (eller givare).