Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag satsar på el från vindkraft. De säger själva att all el, det vill säga 100% av all el de levererar, kommer från vindkraft i Sverige. Detta är fantastiskt positivt om det stämmer, vilket inte finns anledning att ifrågasätta.

Själva skriver de detta på Compricers hemsida:

Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid. Vår el är 100% vindkraft och 100% svensk. Med Premium Energi Certifierad el ger vi dig ett lågt elpris, samtidigt som du stödjer en ansvarsfull energiproduktion. Vårt elavtal passar alla. Oavsett om du har ett företag eller är en privatperson med en liten lägenhet eller en stor villa. Vi satsar på långsiktighet och trygghet. För dig som kund och för Sverige. Handla el på känsla.

Källa: Stockholms Elbolag, Compricer.

Här visas en informationsvideo från Stockholms Elbolag, som även visas på stockholmselbolag.se.