Närproducerat lösningen på matproducentkrisen?

Hästkött när det ska vara nöt, spår av salmonella i djurfoder, östersjölax som trots förbud exporteras till Frankrike… Listan kan göras längre. Vad vi äter är viktigt och har en avgörande betydelse för livsstilshälsan. Hur kan vi som konsument påverka detta?

När vi köper prylar har vi ofta resonemanget att köpa från leverantörer som finns lättillgängliga, gärna i närheten, för att vi ska kunna få en efterservice och för att vi ska kunna ha någonstans att vända oss till när något blir fel. Många känner helt enkelt ett större förtroende för de leverantörer som finns nära. Kanske kan detta resonemang även gälla livsmedel som är närproducerat? Det kan då bli lättare att utöva konsumentpåverkan och ställa krav mot mattillverkaren. De finns ju nära. Dessutom har många lokalproducenter satsat på ekologiskt och då kan vi dessutom vinna några miljöpoäng.