Miljövänliga kontaktlinser

En fråga har inkommit gällande kontaktlinser och ifall det finns linser som är miljöbovar och i så fall om det också finns miljövänliga linser.  Vi hittade en gammal diskussionstråd på Naturskyddsföreningens hemsida men min bedömning är att den var inaktuell och att de svar som diskuterades där inte längre är aktuella. Vi gör antagandet att de vanligaste förekommande märkena inte har miljöfarliga linser. Vi har också ställt frågan vidare till proffs och inväntar svar från Lensia som säljer kontaktlinser online. Den information vi hittills erhållit från andra vi rådfrågat, exempelvis gällande käll/sopsortering, är att kontaktlinser ska läggas i soppåsen och förpackningen beroende på förpackningsmaterialet. Vi är lite mer osäkra vad gäller färgade linser, men det är en fråga vi inväntar svar på från Lensias representant.