Källsortering

Källsortering – Var börjar jag?

Genom att källsortera sparar du energi och resurser åt naturen.  Fördelarna och vinsterna för miljön är stora. Är man ovan kan källsorterandet först verka så krångligt att man inte orkar försöka. Så var får man egentligen slänga sina sopor, och i vilken ände ska man börja?

Viktigast är att man källsorterar det farliga avfallet. Med det menar vi produkter som är direkt hälsovådliga – giftiga, frätande, fosterskadande, smittförande, eller brandfarliga. Glödlampor, batterier, målarfärg, och sprayflaskor är exempel på några vanligt förekommande hushållsprodukter som innehåller skadliga kemikalier och som är viktiga att prioritera när det gäller källsorteringen.

Vanliga glödlampor lämnas in till återvinningscentraler, medan lysrör och lågenergilampor lämnas in på miljöstationer. Batterier som är små och lätta att plocka ur lämnas i speciella batteriholkar. Produkter med inbyggda batterier och ämnas tillsammans med övrig elektronik in till kommunernas återvinningscentraler. Alla produkter med sladd eller batteri källsorteras som el-avfall och ska lämnas in till kommunen. Ibland tar även butikerna själva tillbaka sina elektriska produkter när det blivit dags att återvinna dem. Större elektriska produkter, så som kyl- och frysskåp, kan man få hämtade mot en avgift.

Många samlar de överblivna produkterna på hög hemma, eftersom de inte vet vad de ska göra med dem. Sparar man på gamla produkter som innehåller skadliga kemikalier, kan de förr eller senare orsaka stor skada i hemmet. Gamla behållare kan gå sönder av ålder och börja läcka. Då är det lätt hänt att små barn eller husdjur kommer i kontakt med de farliga ämnena, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. En annan bov är gamla sprayburkar, som lätt kan glömmas kvar i ett alltför varmt rum och riskerar att explodera om temperaturen stiger för mycket. Att vänja sig vid att källsortera är då ett bättre alternativ, eftersom man dels slipper oroa sig för avfallet och samtidigt gör miljön en tjänst.

 

Produkter som innehåller kemikalier källsorteras som farligt avfall och ska lämnas till återvinningsstationer ­ eller kommunens miljöcentra­l. Helst ska de ursprungliga behållarna lämnas in, även om de är helt tomma och ursköljda, eftersom de fortfarande kan innehålla spår av skadliga kemikalier. Om man lämnar man in det farliga avfallet i något annat än originalförpackningen, är det viktigt att märka ut tydligt vad innehållet består av, och se till att förpackningen är väl försluten. Viktigt är också att tänka på är att inte blanda olika kemikaliska medel, utan se till att lämna in dem var för sig.

Källsortering är viktigt även när det gäller överblivna eller gamla mediciner, något som många glömmer bort. Dessa lämnas in till närmaste apotek, med undantag för Cytostatika och kvicksilvertermometrar, som lämnas till kommunens central för återvinning. Det är viktigt att inte spola ner några mediciner i avloppet eller dylikt, eftersom de vanliga reningsverken inte kan ta bort de farliga ämnena, vilket leder till att de istället följer med ut i vattendragen och förorenar grundvattnet. Att källsortera har alltså en direkt positiv påverkan på såväl miljön som vardagen för de människor som lever i samhället.