Är ditt hus miljövänligt?

Man kan mäta ett hus miljövänlighet på en rad olika sätt och åsikterna går säkert isär om ifall ett hus är mer eller mindre miljövänligt. Ett sätt är att se till energiförbrukningen. Ju mindre energiåtgång ju mer miljövänligt hus. Detta är ett förenklat sätt att mäta, men det är fullt möjligt att få en objektiv bedömning.Det man gör är att anlita en oberoende expert för att göra en energideklaraton.

Energideklarationen har funnits sedan 2006 genom lagen om energideklaration och det är Boverket som är ansvarig myndighet. Exempel på uppgifter som redovisas är det uppvärmda husets storlek (kvm), energianvändning för uppvärmning och fastighetsel, förslag på åtgärder för att kunna minska energianvändningen och en redovisning om radonmätning skett eller ej. Även ventilationssystem och värmesystem anges.

Den som ska ansvara för att energideklarationen görs är ägaren och den ska göras innan uthyrning och försäljning. Förutom dessa skäl ska den också göras för byggnader (större) som allmänheten ofta besöker.

Källa: Skaraborgs Energideklarationer (Skövde, skara, Tibro och Mariestad).