En miljövänlig värld

Jag tror inte på att man kan leva miljövänligt fullt ut i alla avseenden, i den mening att det handlar om att dyrka allt som sägs vara miljövänligt. Däremot kan vi leva på ett sådant sätt att världen vi lever på också blir ett hem för många framtida generationer. För mig handlar det om att vi har ett förvaltaransvar. Vår värld, likväl framtida generationer, är något vi ansvarar för.